เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา2/2557 Topic:อัศจรรย์การประดิษฐ์ไฟฟ้า
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

สามารถเข้าใจ อธิบายถึงประโยชน์จากพลังงานแหล่งต่างๆที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและการอนุรักษ์หรือสร้างพลังงานทดแทนเพื่อการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หน้าแรก

Mail
Mind Mapping (เนื้อหาครู)
ภูมิหลังของปัญหา : มนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆต้องอาศัยพลังงานเพื่อการเจริญเติบโตและใช้ประโยชน์ พลังงานมีหลายประเภทและสามารถเปลี่ยนรูปได้หลายรูปแบบ บางชนิดใช้แล้วหมดไป เมื่อพลังงานหมดไปอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิตรวมถึงมนุษย์ การเรียนรู้พลังงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจจึงเป็นทางเลือกอีกทางของมนุษย์ที่จะสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้โดยอยู่ร่วมกับธรรมชาติและมีพลังงานใช้ตลอดไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น